Nyheter

CO2 varme­pumpe til Univer­si­tets­syke­huset Nord-Norge

UNN_Tromso

En av våre kunder er Univer­si­tets­syke­huset Nord-Norge. I 2013 instal­lerte PTG en CO2 transkritisk varme­pumpe for varmt­vanns­pro­duksjon for hele bygget.

Varme­pumpen har en kapasitet på 350 kW og leverer 112.000 liter per døgn. Varme­sys­temet har 6 x 5 m³ akkumu­lering, og benytter sykehusets isvanns­anlegg som varme­kilde.

Varme­pumpen bidrar til mer enn 75 prosent energi­be­spa­relse.