Nyheter

En kald en

ommack_hero
For det tradi­sjonsrike ølbryg­geriet Mack har vi installert transkri­tiske isvann­kjølere med CO2 som kjøle­medium, inkludert varme­gjen­vinning for både venti­lasjon og forbruksvann. Resul­tatet er høy gjenvin­ningsgrad og lavt energi­forbruk. Vi leverer også til store og små bryggerier som Hansa og Graff Brygghus.