Nyheter

Isbilen

isbilen

Isbjørn Is i Bergen produ­serer tolv tonn iskrem i døgnet som de blant annet markeds­fører og selger gjennom de populære isbilene.

Vi har levert anlegg til nytt fryse­lager, og CO2 varme­pumpe som produ­serer varmt vann til produk­sjonen. Vi har også levert nye veske­ut­skillere, konden­sator, vesketank og skrukom­pres­sorer, i tillegg til full overhaling av eksis­te­rende kompres­sorer.