JOBB

Automa­sjon­s­in­geniør (Tromsø)

Som vår nye automa­sjon­s­in­geniør blir du en del av teamet som skal programmere styring for komplette kjøle- og fryse­anlegg, varme­anlegg m.m. Som automa­sjon­s­in­geniør har du ansvar for å supportere våre teknikere ute på anlegg, samt igang­kjøring av programmert styring. Stillingen er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Arbeids­opp­gaver:

 • Prosjektere fra start til slutt på kjøl, frys og varme­anlegg.
 • Elekt­ro­pro­sjek­tering av elekt­ro­tavler.
 • Program­mering av styring til anlegg vi leverer.
 • Igang­kjøring av anlegget som blir prosjektert.
 • Design av opera­tør­pa­neler og SD-leveranser.
 • Supportere kunder og tekniker på anlegg som er levert av oss.
 • Delta­kelse i utvikling av fremtidige løsninger og ny-skapning

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

Utdan­nelse

 • Fagbrev som automa­tiker eller høyere utdan­nelse, ingeniører med fagbrev eller arbeids­er­faring vil være foretrukket.
 • Elektrikere med erfaring innen feltet vil bli vurdert
 • Elekt­ro­in­geniør med erfaring fra automasjon vil bli vurdert

 

Erfaring

 • PLS program­mering.
 • Jobbet med elekt­ro­teg­ninger.
 • Feilsøking på elekt­riske anlegg.
 • Kjent med ulike bus-systemer.

 

Personlige egenskaper

 • Allsidig og lærevillig
 • God arbeids­ka­pa­sitet og stor innsats­vilje
 • Evne til å se og løse tekniske utford­ringer
 • Liker og kan samar­beide med andre i team
 • Mulighet for reise­virk­somhet
 • Høy grad av selvsten­dighet

For den rette tilbyr vi:

Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt karrie­re­mu­lig­heter, i et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø, med gode utvik­lings­mu­lig­heter.

Nyutdannede oppfordres til å søkes.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder for automasjon Tromsø Erlend Strand på telefon 482 45 567, eller e‑post

Søknad sendes til Personal og kvali­tets­leder Liv Mona Arntzen på epost. Liv Mona er også å treffe på telefon 924 16 137 om du har spørsmål.

Søknadsfrist:

28. februar, 2020