JOBB

Kulde­mon­tø­rer/­service-teknikere til våre avdelinger i PTG i Troms og Nordland

Vi bygger Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø, som utvikler bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt. PTG har som målsetting å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder. PTG er kjent for bruk av naturlige, miljø­vennlige og effektive kulde­medier i sine løsninger, derav slagordet; verdien av perfekt tempe­ratur og navnet PTG. Våre kjerne­verdier er; kunde­fo­kusert, bærekraftig, nyska­pende, dedikert og solid. Vi er i vekst og vi er stadig på jakt etter flere kuldemontører/serviceteknikere til våre avdelinger i PTG i Troms og Nordland. Som kuldemontør/servicetekniker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedli­kehold av alle kulde­anlegg.

Arbeids­opp­gaver:

 •  Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer
 •  Teknisk support til kunder
 •  Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 •  Feilsøking og løsning av tekniske problem­stil­linger
 •  Delta­kelse i vaktordning

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Kulde­teknisk utdan­nelse, fagbrev er et fortrinn (lang erfaring kan veie opp for manglende utdan­nelse)
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeide med kulde­anlegg, automatikk, service, repara­sjoner

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etter­ut­danning

Søknad sendes til Personal og kvali­tetssjef Liv Mona Arntzen på epost.
Liv Mona er også å treffe på telefon 924 16 137 om du har spørsmål.

Vi oppfordrer nyutdannede å søke.

Søknads­frist: Åpen

Søknadsfrist:

31. desember, 2020

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.