JOBB

Service­tek­nikere (kulde­mon­tører)

Som vår nye service­tek­niker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedli­kehold av alle kulde­anlegg innen vårt klima- og kommer­sielle segment.

Arbeids­opp­gaver:

 •  Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer
 •  Teknisk support til kunder
 •  Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 •  Feilsøking og løsning av tekniske problem­stil­linger
 •  Delta­kelse i vaktordning

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Kulde­teknisk utdan­nelse, fagbrev er et fortrinn (lang erfaring kan veie opp for manglende utdan­nelse)
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, “stå på” evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeide med kulde­anlegg, automatikk, service, repara­sjoner

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etter­ut­danning
Søknad sendes til Perso­nal­leder HR Liv Mona Arntzen på epost. Liv Mona er også å treffe på telefon 924 16 137 om du har spørsmål.
Søknads­frist: så snart som mulig og søknader blir behandlet fortlø­pende.
Vi oppfordrer også nyutdannede å søke.

Søknadsfrist:

31. desember, 2020