JOBB

Vi søker admini­strativ leder til PTG Helgeland

PTG Helgeland AS søker etter admini­strativ leder til vår avdeling i Mosjøen. Stillingen innebærer koordi­nering og organi­sering av driften av PTG Helgeland AS sitt hoved­kontor i Mosjøen. Stillingen rappor­terer til daglig leder i PTG Helgeland AS. Videre vil stillingen bistå med drift av avdelings­kon­torene, oppfølging av service­av­taler, system­støtte til teknikere, og betjene telefon/henvendelser til kontoret. Stillingen innebærer ansvar for daglig oppfølging av ansatte og rekrut­tering i samarbeid med daglig leder.

Arbeids­opp­gaver / ansvar:

 • Innkom­mende hendelser
 • Support mot teknikere, kunder og leveran­dører
 • Oppfølging av timelister og timeføring blant teknikere
 • Overordnet koordi­nering av oppdrag, herunder service­av­taler
 • Bedriftens serti­fi­se­rings­ord­ninger
 • Ansvar for at HMS, kvalitet- og drifts­ru­tiner til enhver tid følges
 • Daglig ansvar for personell; ferie, egenmel­dinger og sykemel­dinger
 • Lager i Mosjøen
 • Oppfølging av bedriftens til enhver tid gjeldende ledel­ses­system

Kvali­fi­ka­sjoner:

 • Relevant høyere utdan­nelse innen admini­strasjon og ledelse, teknisk, økonomi eller tilsva­rende
 • Solid erfaring fra bruk av datasys­temer
 • Ledel­ses­er­faring er ønskelig, men ikke et krav
 • Lang erfaring vil kunne kompensere for utdan­nelse

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø

Søknadsfrist:

1. november, 2020

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.