Nyheter

Moderne CO2 kjøle­anlegg til Coop Extra Workinn­marka

img_0171

Kjøle­an­legget er av moderne type med lukkede disker og skap, som reduserer energi­for­bruket til anlegget, og bidrar til økt matsik­kerhet for slutt­bruker.

Overskudds­varmen fra anlegget skal brukes til oppvarming av bygget og til gatevarme ved inngangen.

CO2-anlegget som er levert har en ytelse på 122 kW til kjøl og frys.