Datarom

Effektive, fleksible og pålitelige klima­løs­ninger for IT-miljøer.

data-room

Våre klima­løs­ninger for IT-miljøer er effektive, fleksible og pålitelige. PTG leverer komplette tekniske instal­la­sjoner for kjøling, luftsir­ku­lasjon og kontroll av luftfuk­tighet i dataserver-rom.

REFERANSER

- Et kjøleformål utenom det vanlige

- Et kjøle­formål utenom det vanlige

PTG leverer kjøle­sys­temer til CERN‘s partik­kel­de­tek­torer