Proses­sering

Komplette varme- og kulde­løs­ninger for prosess­anlegg til nærings- og prosess­in­dustri.

prosessering

Vi leverer komplette varme- og kulde­løs­ninger for prosess­anlegg til nærings­mid­del­in­dustri som bryggerier og meierier, og annen prosess­in­dustri. Systemene tilpasses hver enkelt kundes behov, fra de minste ytelser til store anlegg. ​

Kvalitet
Våre miljø­vennlige og effektive løsninger sikrer slutt­pro­duktets kvalitet ved å sørge for hurtig og presis tempe­ra­tur­hånd­tering med alt i fra desin­fi­sering, koking, nedkjøling til innfrysing.

Effek­ti­vitet
Prosess­in­du­strien er avhengig av stabil og effektiv produksjon, enten det kreves høye tempe­ra­turer, hurtig kjøling, eller stabilt lave tempe­ra­turer. Med vår kompe­tanse og servicegrad ivaretar vi våre kunders verdier på en trygg måte.

Varme­gjen­vinning
Vi er opptatt av effektiv oppvarming, kjøling, frysing med lavest mulig energi­forbruk. Varme­gjen­vinning er derfor en naturlig del av våre leveranser.

Naturlige kulde­medier
Vi leverer kulde­anlegg med alle typer kulde­medier, men generelt anbefaler vi naturlige kulde­medier med liten GWP (Global Warming Potential).