En ubrutt tempe­ra­tur­kjede

Vi tilbyr en komplett porte­følje av bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for dine produkter.

klima

Effektiv oppvarming, kjøling, hurtige innfry­sings- og tinepro­sesser sørger for at kvalitet, smak og nærings­stoffer holder seg på topp gjennom hele tempe­ra­tur­kjeden. ​

Våre kulde- og varme­pumpe-løsninger bidrar til å holde matvarene ferske og friske på en kostnads­ef­fektiv og miljø­vennlig måte. I samarbeid med våre kunder utvikler vi fremtids­rettede løsninger som passer både for store og små i daglig­vare­bransjen.

Våre kommer­siell- / daglig­vare­kunder omfatter blant annet prosess­in­dustri, grossister, enkelt­bu­tikker, kjeder og entre­pre­nører.