Hoteller

Effektiv komfort­kjøling og oppvarming av innemiljøet i hoteller. Bærekraftig anven­delse av overskudds­varme.

hotels

I tillegg til rene rom, lite støy, at det ikke er lytt, og gjerne en god frokost, stiller den moderne hotell­gjesten også høye krav til et godt inneklima, og at det tas hensyn til det ytre miljøet.

Vi sørger for effektiv komfort­kjøling og oppvarming av innemiljøet i hoteller. Ved å hente ut og anvende overskudds­varme fra hotellets ulike varme­kilder og energi­bærere, tilfører vi varmevann for bad/dusj, bassenger og rengjøring (tappevann) på en bærekraftig måte.