Kunst­is­baner og andre idretts-anlegg

Kjøle- og klima­anlegg med naturlige kulde­medier, og effektiv utnyt­telse av overskudds­varme.

sport

PTG leverer kjøle- og klima­anlegg med naturlige kulde­medier for kunst­is­baner, klima­kjøling og avfuktning av ishaller.

Overskudds­varmen kan utnyttes til under­varme i isbanen, oppvarming av bygg og av tappevann i idretts­an­legget eller i nærlig­gende bygninger.

REFERANSER

Sonja Henie ishall i Oslo

Sonja Henie ishall i Oslo

Oslo kommune bygger ny isbane for kunstløp og ishockey ved Frogner­parken i Oslo.…