Næringsbygg og borettslag

Komfort og arbeids­miljø med behagelig inneklima og riktig luftfuk­tighet tilpasset årstidene.

building
I næringsbygg og i boliger legger slutt­bru­keren vekt på komfort og arbeids­miljø med behagelig inneklima og riktig luftfuk­tighet tilpasset årstidene. Vi sørger for komplette og energi­be­spa­rende instal­la­sjoner, samt igang­kjøring av varme- og kjøle­anlegg som kjølerom, fryse- og kjøle­lager, gjerne i samarbeid med VVS- og rør-entre­pre­nører.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med Sinka­berg­Hansen
Alle energiressurser skal utnyttes

Alle energi­res­surser skal utnyttes

Arctic Filet sitt innfry­sings­anlegg i Torsken på Senja åpnet i 2016 etter at selskapet hadde bygd ut filet­fab­rikken og investert i nytt produk­sjons­utstyr…
Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Hurtig innfrysing gir bedre fiske­kva­litet

Familie­be­driften J.M. Langaas har tatt i bruk Super­Freeze plate­frysere og innfrys­nings­tunnell for å fryse ned hvitfisk.…
Halverte energiforbruket i borettslaget

Halverte energi­for­bruket i boretts­laget

I 2010 utviklet PTG Norges første og største instal­lasjon av tappe­vanns­opp­varming (varmtvann)…
- Et kjøleformål utenom det vanlige

- Et kjøle­formål utenom det vanlige

PTG leverer kjøle­sys­temer til CERN‘s partik­kel­de­tek­torer
Trygg og sikker langtidslagring av frø fra hele kloden i Svalbard Globale frøhvelv

Trygg og sikker langtids­lagring av frø fra hele kloden i Svalbard Globale frøhvelv

PTG har levert miljø­vennlig fryse­lager til verdens største sikker­hets­lager for frø…
Energisentral til havneterminalen i Tromsø

Energi­sentral til havne­ter­mi­nalen i Tromsø

Havne­ter­mi­nalen på Prost­neset er et knute­punkt i Tromsø sentrum.…