Næringsbygg og borettslag

Komfort og arbeids­miljø med behagelig inneklima og riktig luftfuk­tighet tilpasset årstidene.

building
I næringsbygg og i boliger legger slutt­bru­keren vekt på komfort og arbeids­miljø med behagelig inneklima og riktig luftfuk­tighet tilpasset årstidene. Vi sørger for komplette og energi­be­spa­rende instal­la­sjoner, samt igang­kjøring av varme- og kjøle­anlegg som kjølerom, fryse- og kjøle­lager, gjerne i samarbeid med VVS- og rør-entre­pre­nører.