Prosess­anlegg

Full kontroll på tempe­ra­turen under kritiske kjøle- og varme og tørke-prosesser.

process-plants

Vi leverer varme- og kjøle­anlegg til nærings­mid­del­in­dustri som bryggerier, kjøtt- og grønn­saks­pro­duksjon, fiske­for­edling, meierier, og annen prosess­in­dustri.

PTG bidrar til at det er perfekt tempe­ratur i arbeids­lo­kaler og lager, samt til at våre kunder har full kontroll på tempe­ra­turen under kritiske kjøle- og varme- og tørke-prosesser.

Hurtige, nøyaktige, energi­ef­fektive tempe­ra­tur­end­ringer sikrer rett kvalitet og lønnsom produksjon.