Tining

Varme­pumpe og kjøle­anlegg for hurtig og skånsom tining av frossen fisk i vannbad.

tinet-fisk-3

PerfectT­hawing er et energi­system for perfekt tining av fisk. Etter hurtig tining i vannbad kjøles fisken ned og holdes nedkjølt før den skal proses­seres. Anlegget leverer optimal tempe­ratur under hele prosessen, og sørger for at fiskens kvalitet opprett­holdes.

Systemet benytter varme­pumpe­tek­nologi til å produsere varme til tinepro­sessen. Anlegget er svært energi­øko­nomisk og gir energi­be­spa­relser på opp til 400 prosent sammen­lignet med elektrisk kjele og kulde­anlegg.

PERFECTT­HAWING

For å begrense væsketap er det viktig at fisk både fryses og tines raskt. Hurtig tining betyr mer for kvali­teten enn man hittil har trodd. Her er vår PerfectT­hawing ideell.

Anleggene leveres som sjøvannskjølt, komplett ferdig med kontroll­system, kompressor, kjølere, ventiler, filter og automatikk, ferdig internt kablet. PerfectT­hawing har enkel betjening via touch­display, med mulighet for fjern­styring med internett-tilkobling.

  • Skånsom tining
  • Energi­be­spa­relser på opp til 400 %
  • Effektiv
  • Bruker­vennlig
  • Lav vedli­ke­holds-kostnad
  • Trinnløs regulering
  • Frost­sikker
  • CO2 — et naturlig kjøle­medium