Nyheter

PTG FrioNordica søker 5 nye medar­beidere

PTG FrioNordica søker etter Selger til Marine- og Industrisegmentet, Service Manager, Sveiser, Industrirørlegger og Logistikkmedarbeider til vår avdeling i Malmefjorden (Molde).
FISK5726

Selger Marine og Industri Malme­fjorden (Molde):

Vår nye selger vil bli en del av et team av selgere og prosjekt­ut­viklere som skal planlegge, prosjektere, selge og utvikle løsninger innen marine og industri­se­gmentet i konsernet. Som selger vil du sammen med FoU-avdelingen bidra utvikle nye produkter og unike løsningene for våre kunder. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Salgs­di­rektør Marine og Industri Ketil Røberg på telefon 901 12 035

Service Manager Malme­fjorden (Molde) eller Ålesund:

Vår nye Service Manager vil få ansvar for å lede og utvikle etter­mar­kedet i Marine og Industri segmentet. Dette blir en nyopp­rettet stilling hvor målet er å utvikle etter­mar­kedet som et eget fokus­område for å sikre god kunde­opp­følging og vekst for selskapet. Stillingen er lokalisert til Malme­fjorden (Molde) eller Ålesund, men andre lokasjoner kan disku­teres. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Salgs­di­rektør Marine og Industri Ketil Røberg på telefon 901 12 035

Logis­tikk­med­ar­beider Malme­fjorden (Molde):

Vår nye Logis­tikk­med­ar­beider vil få ansvar for å utvikle og vedli­ke­holde lager­styring og lager med spesielt ansvar for varer til produksjon. Sentrale oppgaver er lager­hånd­tering, mottak og sending av varer med regist­rering i ERP system. Stillingen er lokalisert til vårt kontor og produk­sjonssted i Malme­fjorden. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Supply Chain Manager PTG, Jon Petter Hol på telefon 913 64 261

 Sveiser Malme­fjorden:

Vi søker en sveiser for bygging og sveising av trykk­be­holdere og varme­vekslere i karbonstål, titan, rustfritt og aluminium. Sveise­metode er TIG og MIG. Ønskede kvali­fi­ka­sjoner er sveise­ser­ti­fikat og relevant erfaring. Stillingen er lokalisert til vårt kontor og produk­sjonssted i Malme­fjorden. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Production Manageri PTG, Steinar Dale på telefon 482 85 448

 Industri­rør­legger Malme­fjorden:

Arbeidet omfatter primært bygging av rørsystem for ammoniakk kulde­anlegg i karbonstål og rustfritt, samt serti­fisert sveising med TIG. Ønskede kvali­fi­ka­sjoner er sveise­ser­ti­fikat og relevant erfaring. Stillingen er lokalisert til vårt kontor og produk­sjonssted i Malme­fjorden. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Production Manageri PTG, Steinar Dale på telefon 482 85 448

For de rette tilbyr vi:

Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt karrie­re­mu­lig­heter, i et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø i Norges største fritt­stående kulde­en­tre­prenør. 

Søknad sendes til Avdelingsleder/Manager HR QEHS Liv Mona Arntzen på epost liv@ptg.no. Liv Mona er også å treffe på telefon 924 16 137 om du har spørsmål.

Søknads­frist: innen 1 oktober 2019 men søknader blir behandlet fortlø­pende

Se hele stillings­an­nonsen på finn.no